Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao hiệu quả tìm kiếm trên các hệ thống bán xe hơi bằng kỹ thuật faceted search
Authors: Phạm Lê Vũ
Advisor: Cao Tuấn Dũng
Keywords: Ô tô
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống bán xe hơi, hiện trang các chức năng tìm kiếm trên hệ thống bán xe hơi. Tổng quan về cơ sở lý thuyết và công nghệ. Nâng cao hiệu quả chức năng tìm kiếm trên hệ thống bán xe hơi. Phân tích kết quả đạt được.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11902
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312169.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,57 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312169-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 558,34 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.