Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp tạo động lực cho người lao động tại công ty Diesel Sông Công
Authors: Vũ Hồng Vân
Advisor: Nguyễn Quốc Tiến
Keywords: Người lao động; Quản lý
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động. Thực trạng vấn đề tạo động lực cho người lao động tại Công ty Diesel Sông Công. Một số giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty Diesel Sông Công.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1198
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253660.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.