Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện hoạt động quản trị nhân lực tại Bệnh viện lão khoa trung ương
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng
Advisor: Phạm Thị Thanh Hồng
Keywords: Nhân lực; Bệnh viện lão khoa trung ương
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về quản trị nhân lực. Nêu thực trạng hoạt động quản trị nhân lực tại Bệnh viện lão khoa trung ương. Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nhân lực tại bệnh viện.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/11983
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311717.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311717-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 139 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.