Thông tin tài liệu


Title: Đảm bảo an toàn cho các hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến
Authors: Nguyễn Sinh Thành
Advisor: Vũ Tuyết Trinh
Keywords: Thương mại điện tử; Điện tử trực tuyến
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thương mại điện tử. Phân tích các hiểm hoạ và đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống. Đề xuất mô hình hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/120
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000104532-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 152,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000104532.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,31 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.