Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ chiến sĩ Viện kĩ thuật Hóa học - sinh học và tài liệu nghiệp vụ - Tổng cục hậu cần kĩ thuật - Bộ Công an
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Advisor: Nguyễn Thị Thu Thủy
Keywords: Cán bộ; Viện kĩ thuật Hóa học - sinh học và tài liệu nghiệp vụ; Tổng cục hậu cần kĩ thuật - Bộ Công an
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về công tác tạo động lực làm việc cho người lao động. Nêu thực trạng, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc cho cán bộ chiến sĩ Viện kĩ thuật Hóa học - sinh học và tài liệu nghiệp vụ.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12008
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311722.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311722-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 125,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.