Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tạo hình bề mặt trục then hoa của trục sơ cấp xe zil 130 và thiết kế công nghệ chế tạo trục then hoa 10 then B=6
Authors: Nguyễn Khắc Thiệu
Advisor: Bành Tiến Long
Keywords: Xe tải
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Lập bài toán tạo hình trục then hoa răng chữ nhật. Thiết kế trục sơ cấp của xe tải zil 130. Thiết kế dao phay lăn trục then hoa để tạo hình trục then hoa D-10x27a12x38h7x6e8 của trục sơ cấp xe tải zil 130. Lập quy trình công nghệ chế tạo trục sơ cấp của hộp số xe tải zil 130. Kiểm tra chất lượng, vận hành, thử nghiệm sản phẩm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12025
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312177.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312177-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 153,61 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.