Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hưng Hải
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Advisor: Nguyễn Thị Thu Thủy
Keywords: Tài chính doanh nghiệp; Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hưng Hải
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về tài chính doanh nghiệp và phân tích tài chính doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính của Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ Hưng Hải. Đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12091
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311757.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,32 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311757-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 157,2 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.