Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông và Internet nhằm nâng cao vị thế của Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam trong giai đoạn cạnh tranh và hội nhập
Authors: Phạm Anh Tuấn
Advisor: Trần Trọng Phúc
Keywords: Kinh doanh; Chiến lược
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu một số vấn đề chung trường và đề xuất một số giải pháp trong chiến lược kinh doanh dịch vụ viễn thông Internet của tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam nhằm thích ứng với sự cạnh tranh và hội nhập. Giải pháp đưa ra: đầu tư phát triển, khai thác mạng lưới, giá cước, sản phẩm dịch vụ, phân phối dịch vụ, xúc tiến yểm trợ, yếu tố hữu hình và quá trình cung cấp v.v.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1211
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000207799.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,34 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.