Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng bề mặt khi cắt bằng tia Plasma
Authors: Đặng Hồng Thái
Advisor: Phạm Văn Hùng
Keywords: Gia công cơ khí; Luận văn
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về Plasma và cắt kim loại. Các thông số ảnh hưởng và kết quả thực nghiệm của quá trình cắt Plasma tới chất lượng bề mặt cắt.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ Cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12150
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105024.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105024-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 45,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105024-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 50,77 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.