Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh
Authors: Nguyễn Mạnh Cường
Advisor: Đỗ Tiến Minh
Keywords: Dự án đầu tư công; Hà Tĩnh
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lí luận về dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư. Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư công tại Ban quản lý công trình thành phố Hà Tĩnh. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư công tại Ban quan lý.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12252
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311818.pdf
    Restricted Access
  • Size : 820,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311818-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 276,05 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.