Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo chất màu TiO2, từ Ilmenite Hà Tĩnh
Authors: Nguyễn Nguyên Ngọc
Advisor: Lê Xuân Thành
Keywords: Chất màu; Titan điôxit; Chế tạo
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tính chất, nguyên liệu chế tạo Titan điôxit, chế tạo chất màu TiO2 từ khoáng Ilemnite; các tính chất của chất màu, ứng dụng của chất màu Titan Diôxit. Các phương pháp thực nghiệm: nguyên liệu, thiết bị, phân tích...Nêu kết quả xác định đặc tính nguyên liệu Ilemenite; nghiên cứu khảo sát các yếu tố, quá trình hoà tách, sự thuỷ phân, quá trình nung chảy sản phẩm.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12315
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105382.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105382-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 13,44 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105382-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 96,67 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.