Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng hệ suy diễn mờ trên cơ sở mạng thích nghi
Authors: Nguyễn Xuân Thịnh
Advisor: Trần Đình Khang
Keywords: Hệ mờ; Hệ suy diễn; Mạng nơron; Mạng thích nghi; Luận văn
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan hệ mờ, mạng nơron nhân tạo, tích hợp mạng nơron và hệ mờ, ứng dụng hệ suy diễn mờ trên cơ sở mạng thích nghi trong bài toán phân lớp
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12330
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129035.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.