Thông tin tài liệu


Title: An ninh truy cập hỗ trợ từ xa
Authors: Vũ Văn Nam
Advisor: Nguyễn Vũ Sơn
Keywords: An ninh; Hệ thống thông tin; Truy cập từ xa
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu giải pháp xây dựng một mô hình mạng kết nối giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng dựa trên các kỹ thuật truy cập từ xa với mục đích là hỗ trợ dịch vụ; Đưa ra giải pháp an ninh toàn diện cho hệ thống và chức năng của nhà quản trị.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12381
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129054.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,98 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.