Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, mô hình hóa, mô phỏng chuyển động của bàn máy hai trục CNC
Authors: Nguyễn Phi Long
Advisor: Nguyễn Trọng Doanh
Keywords: Bàn máy; Chuyển động; Mô hình hóa
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý thuyết về các công cụ mô hình hóa mô phỏng và điều khiển cơ hệ; Phương pháp xây dựng mô hình hệ truyền động chạy dao trên máy CNC. Mô phỏng khảo sát đặc trưng động lực học hệ thống. Xác định quy luật và đề xuất giải pháp hạn chế sai số gia công.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ cơ khí - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1242
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000253293.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.