Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao sự hài lòng của khách hàng về sản phẩm huy động vốn dân cư của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Giang
Authors: Vũ Thị Thanh
Advisor: Lê Thị Anh Vân
Keywords: Huy động vốn; Hài lòng của khách hàng; BIDV Hà Giang
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận chung về ngân hàng - sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm huy động vốn. Phân tích sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm huy động vốn dân cư tại BIDV - chi nhánh Hà Giang. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của hàng khi sử dụng sản phẩm huy động vốn dân cư của BIDV.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12423
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311903.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,54 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311903-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 207,93 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.