Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng KPI cho bộ phận tín dụng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh tỉnh Tuyên Quang
Authors: Vũ Thành Hiếu
Advisor: Nguyễn Thị Mai Anh
Keywords: Tín dụng ngân hàng; Tuyên Quang; Agribank Tuyên Quang
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về thẻ điểm cân bằng và chỉ số đánh giá hiệu quả công việc. Phân tích chỉ số đánh giá hiệu quả công việc của bộ phận tín dụng tại Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc ứng dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) vào công tác đánh giá mức độ hoàn thành công việc cho người lao động tại bộ phận tín dụng của Agribank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12440
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311932.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311932-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 200,23 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.