Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng của khách hàng doanh nghiệp tại địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Authors: Nguyễn Thị Phương Thảo
Advisor: Phạm Thị Thanh Hồng
Keywords: Tín dụng ngân hàng; Tuyên Quang
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về cho vay tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu tín dụng của doanh nghiệp tại tỉnh Tuyên Quang. Kết quả nghiên cứu và bàn luận về kết quả nghiên cứu.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12441
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

23

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311931.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,36 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311931-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 199,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.