Thông tin tài liệu


Title: Đảm bảo an toàn cho các hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến
Authors: Nguyễn Sinh Thành
Advisor: Vũ Tuyết Trinh
Keywords: Điện tử; Hệ thống thanh toán; Đảm bảo an toàn
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thương mại điện tử. Phân tích các hiểm hoạ và đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống. Đề xuất mô hình hệ thống thanh toán điện tử trực tuyến.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12526
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104532.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,63 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104532-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 81,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.