Thông tin tài liệu


Title: Các phương pháp phân tích hệ thống điện ứng dụng lập chương trình hỗ trợ các phương pháp giảng dạy phân tích lưới
Authors: Phan Thị Lan
Advisor: Trần Bách
Keywords: Hệ thống điện; Lưới điện
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về hệ thống điện; mô hình hóa các phần tử của hệ thống điện và lý thuyết về giải tích lưới điện. Trình bày các phương pháp phân tích hệ thống điện và chương trình lập trình các bài toán giải tích lưới mang tính sư phạm ứng dụng trong giảng dạy.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12543
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104546.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104546-tt (EG).pdf
    Restricted Access
  • Size : 13,86 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104546-tt (VN).pdf
    Restricted Access
  • Size : 56,2 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.