Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của TiO2 tới khả năng thiêu kết và tính chất của gốm trên cơ sở Al2O3
Authors: Vũ Lê Hoàng
Advisor: Trần Quốc Lập
Keywords: Gốm ôxit; Chế tạo
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về vật liệu gốm, gốm tiên tiến cơ sở ôxit nhôm, công nghệ chế tạo gốm tiên tiến cơ sở ôxit nhôm, nghiên cứu gốm tiên tiến ở Việt Nam. Nghiên cứu lý thuyết, ảnh hưởng của ôxit titan tới khả năng thiêu kết gốm cơ sở ôxit nhôm. Nghiên cứu thực nghiệm nguyên liệu và phương pháp xử lý, chế tạo mẫu nghiên cứu, chuẩn bị mẫu và phương pháp khảo sát. Kết quả thảo luận ảnh hưởng của áp suất ép và kích thước hạt ôxit nhôm tới tỷ trọng và độ bền của gốm; ảnh hưởng của ôxit titan tới khả năng hạ thấp nhiệt độ thiêu kết gốm Al2O3. Ứng dụng vật liệu vào chế thử tấm giáp chống đạn.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Kỹ thuật vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12553
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105427.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,43 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105427-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 154,89 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105427-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 127,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.