Thông tin tài liệu


Title: Công nghệ phát thanh số ứng dụng và triển khai trong tương lai ở Việt Nam
Authors: Đỗ Thị Phượng Uyên
Editors: Phạm Văn Bình
Keywords: Phát thanh; Công nghệ
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phát thanh số, các tiêu chuẩn phát thanh số đã triển khai và đang thử nghiệm trên thế giới. Nghiên cứu khả năng ứng dụng và triển khai công nghệ phát thanh số cho Việt Nam.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12592
Appears in Collections:Bg-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104563.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104563-tt-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 34,47 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104563-tt-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 119,31 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.