Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao năng lực đội ngũ công chức viên chức người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương
Authors: Hoàng Thị Diệu Linh
Advisor: Nguyễn Tiên Phong
Keywords: Năng lực công chức; Cai nghiện ma túy; Hải Dương
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công chức, viên chức, người lao động và nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức người lao động. Nêu thực trạng, đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12775
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312332.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312332-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 208,51 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.