Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương
Authors: Đặng Thị Lý
Advisor: Phạm Cảnh Huy
Keywords: Rủi ro tín dụng; Hải Dương; VCB Hải Dương
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nợ xấu và quản lý nợ xấu của ngân hàng thương mại. Nêu thực trạng công tác quản lý nợ xấu tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hải Dương. Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nợ xấu tại ngân hàng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12776
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

28

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312331.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312331-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 264,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.