Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đại học chính quy của Trường Đại học Sao Đỏ giai đoạn 2018-2028
Authors: Nguyễn Thị Mai Hoa
Advisor: Nguyễn Tiên Phong
Keywords: Đào tạo đại học; Chất lượng đào tạo; Trường đại học Sao Đỏ
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo. Phân tích thực trạng chất lượng đào tạo đại học chính quy Trường Đại học Sao Đỏ. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học chính quy tại trường giai đoạn 2018-2028.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12777
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312330.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312330-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 204,23 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.