Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công của Sở công thương tỉnh Tuyên Quang
Authors: Ngô Hoài Thu
Advisor: Nguyễn Thị Mai Anh
Keywords: Hành chính công; Tuyên Quang; Sở công thương
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ hành chính công. Phân tích chất lượng dịch vụ hành chính công của Sở công thương tỉnh Tuyên Quang. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công của Sở.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12778
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312336.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312336-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 345,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.