Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống thông tin vô tuyến băng siêu rộng UWB - thiết kế chế tạo Anten vi dải UWB
Authors: Nguyễn Xuân Quyền
Advisor: Vũ Văn Yêm
Keywords: Anten; Chế tạo
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống thông tin vô tuyến băng siêu rộng UWB. Kỹ thuật thu phát, mô hình hoá kênh thông tin trong hệ thống thông tin băng siêu rộng UWB. Thiết kế và chế tạo Anten vi dải băng siêu rộng UWB.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12805
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104567.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2.44 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104567-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 9.97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104567-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 82.36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.