Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát động học Rô Bốt tác hợp
Authors: Nguyễn Thị Thanh Vân
Advisor: Phan Bùi Khôi
Keywords: Rô Bốt; Động học; Khảo sát
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan lịch sử, cấu trúc, hệ thống, ứng dụng của Rô Bốt. Khảo sát và thiết lập phương trình động học Rô Bốt tác hợp. Xây dựng phần mềm Maple, áp dụng tính toán để mô phỏng chuyển động của MRM.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ học kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12827
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104591.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,29 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104591-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 104,48 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.