Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp hoàn thiện quản trị kênh phân phối sản phẩm gạch ốp lát destar tại Công ty cổ phần Trúc Thôn
Authors: Phương Quốc Luyện
Advisor: Nguyễn Thanh Bình
Keywords: Gạch ốp lát destar; Công ty cổ phần Trúc Thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về quản trị kênh phân phối tại doanh nghiệp sản xuất. Nêu thực trạng quản trị kênh phân phối gạch ốp lát redstar của Công ty CP Trúc Thôn trên thị trường phía bắc. Đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác quản trị kênh phân phối của Công ty.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12849
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312374.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312374-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 300,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.