Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng sản phẩm trong quy trình sản xuất mứt dứa
Authors: Mai Thị Hồng
Advisor: Hà Văn Thuyết
Keywords: Mứt dứa; Sản xuất
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày đặc điểm của dứa nguyên liệu, quy trình sản xuất mứt dứa, đặc điểm của sản xuất mứt dứa, tình hình sản xuất và nghiên cứu mứt dứa trên thế giới và ở Việt Nam. Nguyên vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Trình bày các kết quả khảo sát nguyên liệu dứa, nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng mứt dứa trong và mứt dứa nhuyễn, thiết lập quy trình công nghế sản xuất mứt dứa, đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế sản phẩm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1286
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

36

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253305.pdf
    Restricted Access
  • Size : 819,46 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253305-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 144,47 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.