Thông tin tài liệu


Title: Xác định ảnh hưởng của độ ẩm không khí tới quá trình toả nhiệt đối lưu tự nhiên
Authors: Nguyễn Thị Thu Hà
Advisor: Đặng Quốc Phú
Keywords: Toả nhiệt
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Toả nhiệt đối lưu và ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến quá trình toả nhiệt đối lưu. Mô hình thực nghiệm, nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm không khí tới quá trình toả nhiệt đối lưu trên vách đứng.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ Nhiệt - Lạnh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12871
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104639.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,54 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.