Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu các phương pháp đánh giá tổn thất điện năng kỹ thuật cho lưới điện trung áp. Ứng dụng tính toán tổn thất điện năng cho lưới điện phân phối 22kV Vĩnh Yên
Authors: Phùng Văn Phú
Advisor: Lã Minh Khánh
Keywords: Điện năng; Tổn thất; Tính toán
Issue Date: 2010
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về tổn thất điện năng. Các phương pháp xác định tổn thất điện năng. Áp dụng đánh giá tổn thất điện năng cho lưới phân phối ở Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1291
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000253327.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000253327-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 123,6 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.