Thông tin tài liệu


Title: Khảo sát quá trình chuyển động quay vòng của Ôtô có bố trí hệ thống ABS+VDC
Authors: Trần Duy Hải
Advisor: Nguyễn Khắc Trai
Keywords: Ô tô; Chuyển động cơ học
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu và cơ sở lý luận khảo sát quá trình chuyển động quay vòng của Ôtô theo hướng nghiên cứu các mối quan hệ động học và động lực học khi được trang bị ABS+VDC. Xây dựng các phương trình quay vòng cho xe, chọn một bộ số liệu tính toán. Giới thiệu tính toán mô hình bằng Matlab Simulink.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12933
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104693.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104693-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 111,58 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.