Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các phương pháp giảm độ chậm tác dụng của dẫn động phanh sơmi - rơmoóc tải trọng lớn
Authors: Hà Thanh Sơn
Advisor: Nguyễn Trọng Hoan
Keywords: Ôtô; Phanh khí nén
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về vấn đề nghiên cứu: đặc điểm chung của dẫn động phanh khí nén; hệ thống dẫn động phanh sơmi rơmoóc. Trình bày phương pháp mô phỏng hệ thống dẫn động khí nén; mô phỏng hệ thống dẫn động phanh sơmi rơmoóc bằng khí nén; khảo sát các yêu tố ảnh hưởng đến độ chậm tác dụng của dẫn động đó.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12937
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104695.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104695-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 43,95 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.