Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình chuyển động của ôtô có trang bị ABS + ASR, có quan tâm tới chế độ làm việc của động cơ
Authors: Phạm Huy Hoàng
Advisor: Nguyễn Khắc Trai
Keywords: Ôtô; Động cơ
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về hệ thống ABS và các liên hiệp; hệ thống ABS + ASR. Xây dựng các phương trình quay vòng cho xe, chọn bộ số liệu tính toán. Trình bày tính toán mô hình; kết quả tính toán và nhận xét.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12938
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104696.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.