Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chương trình mô phỏng quỹ đạo chuyển động của đoàn xe kéo bán rơmoóc khi chuyển động trên đường vòng
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng
Advisor: Nguyễn Khắc Trai
Keywords: Động lực học; Xe kéo; Chuyển động
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về quỹ đạo chuyển động, tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận động lực học đoàn xe bán kéo rơmoóc. Chương trình mô phỏng, số liệu, kết quả.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Cơ khí động lực
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12941
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

26

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104699.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104699-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 35,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104699-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 125,03 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.