Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng Hệ thống sản xuất Lean tại Công ty TNHH Đồng Quốc Hưng
Authors: Nguyễn Hải Sơn
Advisor: Nguyễn Danh Nguyên
Keywords: Sản xuất; Công ty trách nhiệm hữu hạn
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về Hệ thống sản xuất Lean (tinh gọn); phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh và hệ thống sản xuất của Công ty TNHH Đồng Quốc Hưng. Đánh giá hiện trạng sản xuất, đề xuất giải pháp cải tiến quy trình sản xuất của phân xưởng gỗ theo quan điểm Lean.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12967
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 104797.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.