Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Điện lực Bình Phú
Authors: Nguyễn Hữu Thanh
Advisor: Đỗ Văn Phức
Keywords: Cán bộ quản lý; Điện năng
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý Doanh nghiệp trong kinh tế thị trường. Thực trạng và một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý tại Điện lực Bình Phú.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12976
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104858.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104858-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 139,08 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.