Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Trung tâm dịch vụ Viễn thông khu vực
Authors: Nguyễn Quang Huy
Advisor: Nguyễn Ái Đoàn
Keywords: Nhân lực; Trung tâm dịch vụ
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận của quản lý nhân lực trong doanh nghiệp. Thực trạng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Trung tâm dịch vụ Viễn thông Khu vực I.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12979
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104861.pdf
    Restricted Access
  • Size : 942,47 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104861-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104861-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 95,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.