Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế bộ điều chỉnh PID cho máy CNC
Authors: Nghiêm Viết Hưng
Advisor: Võ Minh Chính
Keywords: Bộ điều chỉnh; Máy công cụ
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về máy công cụ điểu khiển số CNC. Giới thiệu hệ thống điều khiển và đo lường; truyền động điện trong máy công cụ CNC. Thiết kế bộ điều chỉnh PID cho máy CNC.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/12985
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 104867.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 104867-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 69,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.