Ts-Công nghệ thông tin (26)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 26

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Lê Văn Hùng;  Advisor : Nguyễn Thị Thủy; Vũ Hải (2019)

 • Tổng quan các nghiên cứu liên quan của các hệ thống trợ giúp cho người khiếm thị và các phương thức phát hiện đối tượng trong môi trường trong nhà. Biểu diễn dữ liệu đám mây điểm và đề xuất phương pháp phát hiện mặt bàn. Ước lượng các cấu trúc hình học cơ bản bằng thuật toán ước lượng mới bền vững sử dụng các ràng buộc. Phát hiện và ước lượng mô hình đầy đủ của đối tượng 3D và phá...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Bình;  Advisor : Nguyễn Hữu Đức; Nguyễn Thanh Thủy (2015)

 • Nêu các kiến thức nền tảng liên quan đến kế hoạch và cộng tác, tính toán lưới, khung lưới cộng tác, các giải pháp thực thi kế hoạch trên lưới. Mô hình kế hoạch và khung cộng tác đa dụng. Làm mịn kế hoạch. Thiết kế và cài đặt khung lưới cộng tác đa dụng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hùng Cường;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2015)

 • Các kiến thức toán học cơ sở sử dụng trong mô hình độ tin cậy, độ tin cậy phần mềm, các hướng tiếp cận đánh giá độ tin cậy hệ thống phần mềm, tổng hợp các nghiên cứu liên quan hiện có. Mô hình hóa độ tin cậy phần mềm dựa trên tiến trình markov, dựa trên tiến trình poisson không đồng nhất. Một số ứng dụng thực tế liên quan tới mô hình độ tin cậy phần mềm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Quý;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Hồ Khánh Lâm (2015)

 • Tổng quan về kiến trúc tính toán song song, hiệu năng trong hệ thống tính toán song song, các kỹ thuật phân tích và đánh giá song song. Cơ sở lý thuyết cho phân tích hiệu năng. Phân tích ảnh hưởng của trễ truyền thông đến hiệu năng của hệ thống tính toán song song sử dụng chip đa lõi. Phân tích ảnh hưởng của trễ truyền thông đến hiệu năng của hệ thống tính toán song song ghép cụm.

 • 277071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thanh Tú;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Bùi Quốc Khánh (2014)

 • Nghiên cứu tổng quan những đặc tả của OPC Foundation, về hệ thống giám sát điều khiển, và những công trình liên quan đã được công bố trong các tạp chí và các hội nghị có uy tín. Đề xuất kiến trúc và phát triển các thành phần cho OPC UA dựa trên mô hình Client-Server (OPC UA Server-Client SDK), Service Oriented Architecture (SOA), Object Oriented Design (OOD), Webservices... Các giải pháp tích hợp thiết bị vào&...

 • 277013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thị Thu Hương;  Advisor : Nguyễn Thúc Hải (2013)

 • Luận án nghiên cứu lý thuyết về mô hình văn phạm, đề xuất mô hình cho tiếng Việt, đề xuất các giải thuật xử lý, thử nghiệm trên bộ ngữ liệu mẫu