Ts-Công nghệ thông tin (31)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 31

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hồ Ngọc Vinh;  Advisor : Đỗ Long Vân; Phan Trung Huy (2012)

 • Trình bày các khái niệm và kết quả liên quan. Mã luân phiên. Ngôn ngữ chính quy và otomat mở rộng. Mã với từ định biên.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Ngô Minh Dũng;  Advisor : Vũ Kim Bảng; Đặng Văn Chuyết (2010)

 • Tổng quan về nhận dạng người nói. Giám định nhận dạng người nói tiếng Việt theo phương pháp nghe-phân tích phổ âm thanh. Khả năng phana biệt người nói của âm tiết tiếng Việt. Giám định tự động nhận dạng người nói tiếng Việt

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Lê Văn Hùng;  Advisor : Nguyễn Thị Thủy; Vũ Hải (2019)

 • Tổng quan các nghiên cứu liên quan của các hệ thống trợ giúp cho người khiếm thị và các phương thức phát hiện đối tượng trong môi trường trong nhà. Biểu diễn dữ liệu đám mây điểm và đề xuất phương pháp phát hiện mặt bàn. Ước lượng các cấu trúc hình học cơ bản bằng thuật toán ước lượng mới bền vững sử dụng các ràng buộc. Phát hiện và ước lượng mô hình đầy đủ của đối tượng 3D và phá...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Thanh Bình;  Advisor : Nguyễn Hữu Đức; Nguyễn Thanh Thủy (2015)

 • Nêu các kiến thức nền tảng liên quan đến kế hoạch và cộng tác, tính toán lưới, khung lưới cộng tác, các giải pháp thực thi kế hoạch trên lưới. Mô hình kế hoạch và khung cộng tác đa dụng. Làm mịn kế hoạch. Thiết kế và cài đặt khung lưới cộng tác đa dụng.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Hùng Cường;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng (2015)

 • Các kiến thức toán học cơ sở sử dụng trong mô hình độ tin cậy, độ tin cậy phần mềm, các hướng tiếp cận đánh giá độ tin cậy hệ thống phần mềm, tổng hợp các nghiên cứu liên quan hiện có. Mô hình hóa độ tin cậy phần mềm dựa trên tiến trình markov, dựa trên tiến trình poisson không đồng nhất. Một số ứng dụng thực tế liên quan tới mô hình độ tin cậy phần mềm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Minh Quý;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Hồ Khánh Lâm (2015)

 • Tổng quan về kiến trúc tính toán song song, hiệu năng trong hệ thống tính toán song song, các kỹ thuật phân tích và đánh giá song song. Cơ sở lý thuyết cho phân tích hiệu năng. Phân tích ảnh hưởng của trễ truyền thông đến hiệu năng của hệ thống tính toán song song sử dụng chip đa lõi. Phân tích ảnh hưởng của trễ truyền thông đến hiệu năng của hệ thống tính toán song song ghép cụm.