Thông tin tài liệu


Title: Ajax và ứng dụng tại công ty điện thoại Hà Nội 1
Authors: Nguyễn Khắc Vinh
Advisor: Hà Quốc Trung
Keywords: Ajax; Ứng dụng web
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về Ajax. Các kỹ thuật được sử dụng xây dựng ứng dụng web bằng Ajax. Ứng dụng Ajax vào việc cập nhật và viết báo cáo qua mạng. Xây dựng ứng dụng tại công ty Điện thoại Hà Nội 1. Triển vọng của Ajax và khó khăn
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/130
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000208028-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 63,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000208028.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,31 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.