Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc tính hệ thống treo khí nén dạng hai đòn ngang
Authors: Nguyễn Văn Hoàng
Advisor: Đàm Hoàng Phúc
Keywords: Hệ thống treo; Ô tô
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hệ thống treo trên ô tô, dao động của ô tô, chỉ tiêu đánh giá dao động, mô hình nghiên cứu dao động. Đặc tính động lực học của hệ thống treo khí nén. Khảo sát đặc tính hệ thống treo hai đòn ngang có phần tử đàn hồi khí nén.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13015
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312444.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312444-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 180,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.