Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đặc tính hệ thống treo khí nén dạng Mc.Pherson
Authors: Nguyễn Tiến Thọ
Advisor: Đàm Hoàng Phúc
Keywords: Hệ thống treo
Issue Date: 2018
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tjổng quan về dao động ô tô, ảnh hưởng của dao động ô tô đối với con người, đường giao thông, độ bền xe và tính an toàn kinh tế chuyển động; chỉ tiêu đánh giá dao động; hệ thống treo trên ô tô; mô hình nghiên cứu dao động ô tô. Đặc tính động lực học hệ thống treo khí nén dạng Mc.Pherson. Khảo sát đặc tính hệ thống treo Mc.Pherson có phần tử đàn hồi khí nén.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13021
Appears in Collections:Ths-Cơ khí động lực
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312437.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312437-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 266,34 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.