Thông tin tài liệu


Title: Chất lượng dịch vụ trong các mạng IP tốc độ cao
Authors: Hoàng Minh Chính
Advisor: Phạm Huy Hoàng
Keywords: Chuyển mạch; Mạng viễn thông; Chất lượng
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về chất lượng phục vụ, việc đảm bảo chất lượng trong các mạng chuyển mạch nhãn
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13162
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129068.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.