Thông tin tài liệu


Title: Dự báo nhu cầu điện năng Việt Nam từ năm 2005 đến 2020 bằng phương pháp đa hồi quy
Authors: Nguyễn Thị Thanh Loan
Advisor: Trần Bách
Keywords: Điện năng; Hồi quy; Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cơ sở lý thuyết dự báo nhu cầu điện năng. Các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng. Sự phát triển kinh tế và tình hình sử dụng điện năng ở Việt Nam giai đoạn 1990-2004. Dự báo nhu cầu điện năng Việt Nam từ năm 2005 đến năm 2020 bằng phương pháp đa hồi quy. Phân tích kết quả tính toán
Description: Luận văn thạc sỹ ngành Kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13190
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129113.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.