Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt khi gia công vật liệu có độ cứng cao trên máy cắt dây CNC-EMD
Authors: Đàm Hải Nam
Advisor: Trần Xuân Việt
Keywords: Máy cắt; Vật liệu cứng
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về gia công tia lửa điện, máy cắt dây và các thông số điều chỉnh trong quá trình gia công. Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến chất lượng bề mặt trong gia công cắt dây tia lửa.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ Cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13258
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 105019.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,06 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.