Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ công nghệ đến năng suất và chất lượng khi gia công bằng xung điện
Authors: Trần Như Hiếu
Advisor: Trần Văn Địch
Keywords: Gia công; Tia lửa điện; Xung điện
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về gia công tia lửa điện, bản chất của phương pháp gia công tia lửa điện và các phương pháp đánh giá chất lượng bề mặt trong gia công bằng tia lửa điện. Hệ thống thí nghiệm đánh giá chất lượng bề mặt trong gia công bằng tia lửa điện và mô hình hoá quá trình gia công bằng tia lửa điện.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Công nghệ Cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13263
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105020.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105020-TT-EN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 26,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105020-TT-VN.pdf
    Restricted Access
  • Size : 34,12 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.