Thông tin tài liệu


Title: Hoàn thiện quản trị sản xuất tại Nhà máy TS Việt Nam
Authors: Lê Duy Thanh
Advisor: Ngô Trần Ánh
Keywords: Nhà máy TS Việt Nam; Sản xuất
Issue Date: 2008
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết về quản trị sản xuất. Thực trạng, hoàn thiện quản trị sản xuất tại TS Việt Nam.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1329
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000104359.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000104359-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 118,26 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.