Thông tin tài liệu


Title: Chế tạo, nghiên cứu tính chất và cấu trúc của vật liệu nano compozit trên cơ sở poly vinyl clorua (PVC) và một số clay hữu cơ
Authors: Đỗ Quang Thấm
Advisor: Thái Hoàng
Keywords: Vật liệu nano; Cấu trúc; Tính chất
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vật liệu compozit và polyme nanocompozit. Thực nghiệm chế tạo vật liệu compozit PVC/clay, phương pháp nghiên cứu. Nêu kết quả và thảo luận tính chất của vật liệu compozit PVC35/clay. Nghiên cứu tính chất và cấu trúc của vật ilệu compozit PVC/B166.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Khoa học vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13301
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 105375.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 105375-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 116,78 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.