Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự biến đổi cấu trúc protein của thịt cá trong quá trình sản xuất surimi và các sản phẩm từ surimi cá nước ngọt
Authors: Đỗ Thị Yến
Advisor: Lâm Xuân Thanh
Tô Kim Anh
Keywords: Cá nước ngọt; Sản xuất; Cấu trúc
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nêu tình hình nuôi trồng và chế biến sản phẩm thủy sản nước ngọt trên thế giới và Việt Nam, công nghệ chế biến surimi, sự biến đổi protein của surimi, công nghệ sản xuất các sản phẩm mô phỏng từ surimi. Nêu các phương pháp nghiên cứu. Kết quả lựa chọn loại cá nước ngọt làm nguyên liệu sản xuất surimi, nghiên cứu điện kiện rửa trong qui trình sản xuất surimi từ cá nước ngọt,...
Description: Luận án Tiến sĩ khoa học - Ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/13309
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

36

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 277100.pdf
    Restricted Access
  • Size : 5,98 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 277100-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,6 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.